Úvod » Moje cesta

Moje cesta

Studium na ČVUT, elektrotechnické fakultě posílilo mé logické myšlení. A psychicky mě zocelilo.

5 let v manažerských pozicích mě naučilo neuhýbat problémům a včas je řešit.

15 let ve vedení vlastní firmy o deseti zaměstnancích mně dalo schopnost rozhodovat a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí.

Studium Andragogiky na filozofické fakultě Karlovy univerzity dalo teoretický základ mým praktickým zkušenostem.

Neustálá práce s lidmi v mé personální agentuře přinesla úžas nad lidskými osudy,empatii a chuť i schopnost naslouchat.

Koučovací výcvik v Systemickém institutu mi dal zážitek z práce na sobě, posílil důvěru ve směrování vlastního života a v pozitivní dopady změn. Vrátil mi důležitou víru v dobré konce.

Vlastní práce kouče přináší mému životu náboj, energii a naplnění plynoucí z pomáhající profese.

Můj život je v posledních letech plný změn. Vidím v nich pozitivní trajektorii. Doufám, že moje osobní prožitky mi dodaly potřebný nadhled a pokoru.

 

© 2013-2019, Lada Vávrová - koučování

Realizace a SEO: CCN PLUS s.r.o.